Tetrachloroetylen cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2Cl4
M (g/mol): 119,38
CAS: 127-18-4
WE: 204-825-9
     
Wyczyść

Tetrachloroethylene

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l
3. 2,5 l
4. 3 l
5. 5 l
6. 10 l
7. 20 l
8. 30 l
9. 60 l
10. 100 ml
11. 250 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2Cl4
2. Synonimy czterochloroetylen, tetrachloroetylen, perchloroetylen, czterochloroeten, tetrachloroeten
3. M (g/mol) 119,38
4. CAS 127-18-4
5. WE 204-825-9
6. H 351, 411
7. P 273, 281, 308+313
8. RID/ADR 6.1, III
9. UN 1897

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach podobny do zapachu chloroformu
4. Temperatura topnienia °C -23
5. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 121 (rozkład termiczny > 150)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości nie dotyczy
9. Ciśnienie pary 18,7 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 1,62 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 0,15 g/l (25°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
13. log Po/w 2,6

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 % (GC)
2. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
3. Wolne zasady (j. NaOH) max. 0,002 %
4. Woda max. 0,01 % (KF)
5. Substancje nielotne max. 0,001 %
6. Wolne kwasy (j. HCl) max. 0,001 %
Shopping Cart