Sodu tiosiarczan 5 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2S2O3 * 5H2O
M (g/mol): 248,18
CAS: 10102-17-7
WE: 231-867-5
 
Wyczyść

Sodium thiosulfate pentahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 kg
2. 15 kg
3. 20 kg
4. 25 kg
5. 50 g
6. 100 g
7. 250 g
8. 500 g
9. 1 kg
10. 5 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2S2O3 * 5H2O
2. Synonimy sodowy tiosiarczan pentahydrat
3. M (g/mol) 248,18
4. CAS 10102-17-7
5. WE 231-867-5
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. pH 6,0 – 7,5 (50 g/l H2O w 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 48, rozkład
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C nie dotyczy
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,73 (20°C)
12. Ciężar nasypowy około 1000 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie ok. 700 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
15. log Po/w -4,35 (obl.)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99,5 – 100,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. pH (5%, 20°C) 6,0 – 7,5
4. Chlorki (Cl) max. 0,01 %
5. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,0005 %
6. Magnez (Mg) max. 0,001 %
7. Wapń (Ca) max. 0,002 %
8. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
9. Potas (K) max. 0,005 %
10. Azot ogólny (N) max. 0,002 %
11. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy
12. Siarczany i siarczyny (j. SO4) max. 0,05 %
13. Siarczki (S) max. 0,0001 %
Shopping Cart