Potasu bromek cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KBr
M( g/mol): 119,01
CAS: 7758-02-3
WE: 231-830-3
 
Wyczyść

Potassium bromide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 10 g
8. 25 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KBr
2. M( g/mol) 119,01
3. CAS 7758-02-3
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-830-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 734
5. Temperatura wrzenia °C 1435
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary < 0,01 mmHg (20°C)
10. Gęstość g/cm3 2,75 g/cm3 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 650 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 900 – 1000 kg/m3
14. pH 5,0 – 8,8 (50 g/l H2O, 25°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. pH 5,5 – 8,5
5. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
6. Sód (Na) max. 0,05 %
7. Wapń (Ca) max. 0,001 %
8. Magnez (Mg) max. 0,001 %
9. Straty po suszeniu max. 0,5 %
10. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek
11. Chlorki (Cl) max. 0,1 %
12. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
13. Bar (Ba) max. 0,002 %
14. Azot ogólny (N) max. 0,001 %
15. Bromiany (BrO3) max. 0,001 %
16. Jodki (I) max. 0,02 %
Shopping Cart