Ninhydryna cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C9H6O4
M( g/mol): 178,15
CAS: 485-47-2
WE: 207-618-1
   
Wyczyść

Ninhydrin

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 100 g
5. 250 g
6. 500 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C9H6O4
2. Synonimy 2,2-dihydroksyhydrynden-1,3-dion, 2,2 dihydroksyindan-1,3-dion
3. M( g/mol) 178,15
4. CAS 485-47-2
5. H 302, 315, 319, 335
6. P 302+352,305+351+338
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 207-618-1

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały do jasno-żółtego
3. Zapach słaby charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C 250 – 258 (rozkład)
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 20 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 680 kg/m3
14. pH 4,6 – 5,0 (10 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie wg przepisu
3. pH 4,6 – 5,0 (1%, 20°C)
4. Pozostałość po prażeniu max. 0,1 %
5. Czułość na aminokwasy wg przepisu
Shopping Cart