Miedzi (II) azotan 3 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Cu(NO3)2 *3H2O
M( g/mol): 241,6
CAS: 10031-43-3
WE: 221-838-5
       
Wyczyść

Coppper (II) nitrate trihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 25 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Cu(NO3)2 *3H2O
2. Synonimy miedziowy azotan trójwodny
3. M( g/mol) 241,6
4. CAS 10031-43-3
5. H 272, 302, 315, 319, 410
6. P 210, 273, 302+352, 305+351+338
7. RID/ADR 5.1, II
8. UN 1477
9. WE 221-838-5

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor niebieski
3. Zapach kwasu azotowego
4. Temperatura topnienia °C około 114
5. Temperatura wrzenia °C rozkład > 170
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 2,05 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 2670 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
13. Ciężar nasypowy około 1050 kg/m3
14. pH ok. 3,0 – 4,0 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,005 %
4. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
5. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
6. Sód, potas, wapń (Na+K+Ca) max. 0,07 %
Shopping Cart