Litu siarczan 1 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Li2SO4 *H2O
M( g/mol): 127,96
CAS: 10102-25-7
WE: 233-820-4
 
Wyczyść

Lithium sulfate monohygrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25g
2. 50g
3. 100g
4. 250g
5. 500g
6. 750g
7. 1kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Li2SO4 *H2O
2. M( g/mol) 127,96
3. CAS 10102-25-7
4. H 302
5. P 262
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 233-820-4

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 845
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,22 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 295,5 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy ~940 kg/m3
14. pH ok. 8 (40 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 96,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,004 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 %
4. Potas (K) max. 0,2 %
5. Sód (Na) max. 0,2 %
6. Wapń (Ca) max. 0,01 %
7. Wygląd zewnętrzny bezbarwne lub białe kryształy
8. Chlorki (Cl) max. 0,004 %
Shopping Cart