Litu chlorek 1hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: LiCl • H 2O
M( g/mol): 60,42
CAS: 16712-20-2
 
Wyczyść

Lithium chloride monohydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25g
2. 50g
3. 100g
4. 250g
5. 10g
6. 500g
7. 750g
8. 1kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny LiCl • H 2O
2. M( g/mol) 60,42
3. CAS 16712-20-2
4. H 302, 315, 319
5. P 302+352, 305+351+338
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 614 (substancja bezwodna)
5. Temperatura wrzenia °C 1360 (substancja bezwodna)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
13. Ciężar nasypowy około 600 kg/m3
14. pH około 5,5 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
5. Potas (K) max. 0,1 %
6. Sód (Na) max. 0,1 %
7. Wapń (Ca) max. 0,005 %
8. Wygląd zewnętrzny bezbarwne lub białe kryształy
9. Azotany (NO3) max. 0,002 %
10. Fosforany (PO4) max. 0,001 %
11. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
12. Bar (Ba) max. 0,003 %
Shopping Cart