Kwas trichlorooctowy cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CCl3COOH
M( g/mol): 163,39
CAS: 76-03-9
     
Wyczyść

Trichloroacetic acid

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CCl3COOH
2. M( g/mol) 163,39
3. CAS 76-03-9
4. H 314, 335, 410
5. P 273, 280, 301+330+331, 305+35+338, 309, 310
6. RID/ADR 8, II
7. UN 1839

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach ostry
4. Temperatura topnienia °C 54-58
5. Temperatura wrzenia °C 196
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C 113
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 1 hPa (51°C)
10. Gęstość g/cm3 1,62 g/cm3 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1600 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. log P(o/w) 1,645
14. Ciężar nasypowy 900 kg/m3
15. pH ok. 1

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 97,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
3. Woda max. 1,0 %
4. Kwas dichlorooctowy max. 2,4 %
5. Kwas siarkowy (H2SO4) max. 0,5%
Shopping Cart