Kwas sulfanilowy cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H7NO3S
M( g/mol): 173,19
CAS: 121-57-3
   
Wyczyść

Sulfanilic acid

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H7NO3S
2. Synonimy kwas p-aminobenzenosulfonowy, kwas 4-aminobenzenosulfonowy
3. M( g/mol) 173,19
4. CAS 121-57-3
5. H 315, 317, 319
6. P 280, 302+352, 305+35+338
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach prawie bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 288 z rozkładem
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C >400
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,48 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 10 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol – (20°C), prawie nierozpuszczalny
13. log P(o/w) -2,16 (doświadczalnie )
14. Ciężar nasypowy około 620 kg/m3
15. pH 2,5 (10 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5 %
2. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,005 %
3. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
4. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
5. Pozostałość po prażeniu max. 0,02 %
6. Azotyny (NO2) max. 0,0005 %
7. Substancje nierozpuszczalne w Na2CO3 max. 0,02 %
Shopping Cart