Kwas nadjodowy cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H5IO3
M( g/mol): 228,0
CAS: 10450-60-9
     
Wyczyść

Periodic acid

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H5IO3
2. M( g/mol) 228,0
3. CAS 10450-60-9
4. H 271, 314
5. P 210, 301+330+331, 305+351+338
6. RID/ADR 5.1, I
7. UN 3085

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach prawie bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 124-127 (rozkład)
5. Temperatura wrzenia °C rozkład powyżej t.top
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Rozpuszczalność w wodzie 3000 g/l (20°C), 470 g/l (80°C)
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
12. Ciężar nasypowy ok. 1400 kg/m3

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,01 %
3. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
4. Siarczany (SO4) max. 0,1 %
Shopping Cart