Kwas benzoesowy cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C7H6O2
M( g/mol): 122,12
CAS: 65-85-0
   
Wyczyść

Benzoic Acid

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg
8. 5 kg
9. 15 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C7H6O2
2. Synonimy kwas benzenokarboksylowy
3. M( g/mol) 122,12
4. CAS 65-85-0
5. H 302, 319
6. P 305+351+338
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C 121-125
5. Temperatura wrzenia °C 249
6. Temperatura samozapłonu °C 572
7. Temperatura zapłonu °C 121
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary 1,3 hPa (20 °C)
10. Gęstość g/cm3 1,32 (20 °C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 2,9 g/l (25 °C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych chloroform
13. log P(o/w) 1,9
14. Ciężar nasypowy około 500 kg/m3
15. pH 2,5-3,5

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0004%
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005%
4. Wygląd zewnętrzny białe, krystaliczne igły lub płatki
5. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
6. Substancje ciemniejące pod wpływem H2SO4 wg przepisu
7. Siarczany (SO4) max. 0,003 %
8. Pozostałość po prażeniu max. 0,01 %
9. Substancje redukujace KMnO4 max. 0,008 %
10. Temperatura topnienia 121 ÷ 122 °C
11. Rozpuszczalność w roztworze amoniaku wg przepisu
Shopping Cart