Kwas azotowy 63-65 % tech.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HNO3
M( g/mol): 63,01
CAS: 7697-37-2
     
Wyczyść

Nitric acid solution 63-65 %

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 l
2. 10 l
3. 20 l
4. 1 l
5. 30 l
6. 60 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HNO3
2. M( g/mol) 63,01
3. CAS 7697-37-2
4. H 314
5. P 280, 305+351+338
6. RID/ADR 8, II
7. UN 2031

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna, żółknie podczas przechowywania
3. Zapach ostry
4. Temperatura topnienia °C około -32°C
5. Temperatura wrzenia °C około 121
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary około 3,99mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 ok. 1,4
11. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona, z wydzieleniem ciepła
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych czysty rozpuszcza się w eterze etylowym, rozkłada się w alkoholu etylowym
13. pH <1 (20 °C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 64,5 – 66,5 %
2. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,4
Shopping Cart