Kwas azotowy 15 % tech.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HNO3
M( g/mol): 63,01
CAS: 7697-37-2
   
Wyczyść

Nitric acid solution 15 %

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 l
2. 20 l
3. 5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HNO3
2. M( g/mol) 63,01
3. CAS 7697-37-2
4. H 314
5. P 280, 305+351+338
6. RID/ADR 8, II
7. UN 2031

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna lub lekko żółta
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C około -3
5. Temperatura wrzenia °C około 101
6. Gęstość g/cm3 ok. 1,0842 g/cm3 (20 °C)
7. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
8. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
9. pH <1 (20 °C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 15,0 ± 0,5 %
2. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,0842
Shopping Cart