Kwas amidosulfonowy cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H3NO3S
M( g/mol): 97,09
CAS: 5329-14-6
   
Wyczyść

Sulfamic acid

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H3NO3S
2. Synonimy kwas amidosiarkowy(VI ), kwas sulfamidowy
3. M( g/mol) 97,09
4. CAS 5329-14-6
5. H 315, 319, 412
6. P 273, 305+351+338, 302+352
7. RID/ADR 8, III
8. UN 2967

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 205°C (rozkład)
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 0,0078 hPa (20°C)
10. Gęstość g/cm3 2,13 (25°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 213 g/l (20°C), 470 g/l (80°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy ok. 600 kg/m3

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99,3 – 100,3 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
5. Ołów (Pb) max. 0,001 %
6. Miedź (Cu) max. 0,001 %
7. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
8. Siarczany (SO4) max. 0,05 %
9. Pozostałość po prażeniu max. 0,01%
10. Nikiel (Ni) max. 0,001 %
Shopping Cart