Kobaltu siarczan 7 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CoSO4 *7 H2O
M( g/mol): 281,10
CAS: 10026-24-1
       
Wyczyść

Cobalt (II) sulfate heptahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250g
2. 500g
3. 750g
4. 1kg
5. 25g
6. 50g
7. 100g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CoSO4 *7 H2O
2. Synonimy kobaltawy siarczan siedmiowodny
3. M( g/mol) 281,10
4. CAS 10026-24-1
5. H 302, 317, 334, 341, 350I, 360F, 410
6. P 201, 281, 302+352, 304+340, 308+313
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3077

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor czerwono-brązowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 98
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,95 (25°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 260 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych nie rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych
13. Ciężar nasypowy ok. 900 kg/m3
14. pH ok. 4,0 (100 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99,5- 102,0%
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005%
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005%
4. Potas (K) max. 0,005%
5. Sód (Na) max. 0,01%
6. Wapń (Ca) max. 0,005%
7. Ołów (Pb) max. 0,001%
8. Cynk (Zn) max. 0,005%
9. Miedź (Cu) max. 0,001%
10. Chlorki (Cl) max. 0,002%
11. Nikiel (Ni) max. 0,03%
12. Azot ogólny (N) max. 0,005%
Shopping Cart