Cult Dip combi

1,00 

Cult Dip Combi to gotowe do użycia płytki zanurzeniowe do wykrywania mikroorganizmów w płynnych próbkach.Płytka pokryta jest z obu stron różnym agarem w celu wykrycia całkowitej liczby bakterii oraz drożdży i pleśni. Strona pokryta agarem TTC (bezbarwna) służy do oznaczenia całkowitej liczby bakterii, podczas gdy strona pokryta agarem Potato Dextrose (kolor pomarańczowy) służy do wykrycia drożdży i pleśni. Płytkę odkręca się z probówki i zanurza w ciekłej próbce, albo zwilża płynem przez lekkie spryskanie lub umieszczenie płytki pod bieżącym strumieniem cieczy. Następnie wkręca się ją z powrotem do probówki i inkubuje w pozycji pionowej.

Wyniki dla całkowitej liczby bakterii można odczytać po 24 – 48 godzinach przy inkubacji w temperaturze 27 – 30 ° C, natomiast dla drożdży i grzybów po 3 dniach. Alternatywnie probówki można inkubować w temperaturze pokojowej, a całkowitą liczbę bakterii można odczytać po 2 – 4 dniach, a wyniki dla drożdży i pleśni po 4 – 7 dniach.

Opakowanie

Opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia szkiełek.

Shopping Cart