Sodu octan bezwodny cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3COONa
M( g/mol): 82,03
CAS: 127-09-3
WE: 204-823-8
 
Wyczyść

Sodium acetate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 20 kg
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg
8. 2 kg
9. 5 kg
10. 10 kg
11. 15 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3COOH
2. M( g/mol) 82,03
3. CAS 127-09-3
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 204-823-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 324
5. Temperatura wrzenia °C >400 (rozkład)
6. Temperatura samozapłonu °C 607
7. Temperatura zapłonu °C >250
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,53 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 500 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
13. log P(o/w) -4,22
14. Ciężar nasypowy około 300 – 400 kg/m3
15. pH 7,5 – 9,5 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. pH 7,0 – 9,2
5. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
6. Potas (K) max. 0,03 %
7. Wapń (Ca) max. 0,001 %
8. Ołów (Pb) max. 0,0005 %
9. Cynk (Zn) max. 0,0005 %
10. Magnez (Mg) max. 0,0005 %
11. Miedź (Cu) max. 0,0005 %
12. Straty po suszeniu max. 1,0 %
13. Wygląd zewnętrzny biały, higroskopijny proszek
14. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
15. Fosforany (PO4) max. 0,0005 %
16. Siarczany (SO4) max. 0,002 %
17. Glin (Al) max. 0,001 %
Shopping Cart