Miedzi (II) siarczan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CuSO4
M( g/mol): 159,62
CAS: 7758-98-7
WE: 231-847-6
     
Wyczyść

Copper (II) sulfate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 100 g
5. 250 g
6. 500 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CuSO4
2. Synonimy siarczan miedziowy, siarczan (VI) miedzi (II)
3. M( g/mol) 159,62
4. CAS 7758-98-7
5. H 273, 315, 319, 410
6. P 273, 302+352, 305+351+338
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3077
9. WE 231-847-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały do szarego
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C 340 – 650 (rozkład termiczny)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 3,60 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 203 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych metanol 11 g/l (20°C)
13. Ciężar nasypowy około 800 kg/m3
14. pH 3,5 – 4,5 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 97,5 % (jodometrycznie)
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,02 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,02 %
4. Wygląd zewnętrzny szarawo-biały amorficzny proszek
5. Substancje niestrącalne siarkowodorem (j. SO4) max. 0,3 %
Shopping Cart