Podłoża mikrobiologiczne

Podłoża mikrobiologiczne i suplementy

to mieszanka różnych substancji odżywczych, które pozwalają na hodowlę drobnoustrojów metodą in vitro.

Pożywki zawierają substancje z łatwo dostępnymi pierwiastkami biogennymi (C, O, H, N, P, S). Do hodowli i wzrostu mikroorganizmów ważne jest również określone pH, wilgotność.

Podział podłóż mikrobiologicznych:

 1. Ze względu na konsystencję dzielimy podłoża mikrobiologiczne na płynne oraz stałe
 2. Ze względu na zawartość substancji odżywczych na:
  1. podłoża pełne – bogate w składniki pokarmowe, dzięki którym  zapewniamy maksymalny wzrost
  2. podłoża minimalne – zawiera tylko związki, które są niezbędne do wzrostu
  3. podłoża wzbogacone – zawiera dodatkowe związki , zapewniając wzrost mikroorganizmów słabo rosnących
 3. Ze względu na skład chemiczny:
  1. Podłoża naturalne – zawierające wyciągi z tkanek i hydrolizaty
  2. Podłoża syntetyczne – zawierające chemiczne składniki

Bezsprzeczne koniecznym warunkiem do zainicjowania hodowli bakterii jest sterylność podłoża ponieważ pożywka taka pozbawiona jest wszelkich żywych organizmów, form wegetatywnych i przetrwalnych. Jałowe podłoże uzyskujemy przede wszystkim poprzez działanie wysokiej temperatury, promieniowania UV lub jonizującego oraz z użyciem związków chemicznych.

Aby hodowla spełniała swoje zadanie, podłoża dobieramy do wymagań patogenów obecnych w badanym materiale, zapewniając im optymalne warunki wzrostu.

Podłoża mikrobiologiczne transportowe


Podłoża należące do tej grupy używane są do trans
portu próbek materiału klinicznego i szczepów bakterii do laboratorium. Klasyczne podłoża transportowe utrzymują żywotność bakterii, ale nie pozwalają im na namnożenie.

Podsumowanie

Planując badania w laboratorium uwzględniamy wszystkie rodzaje podłoży. Bezsprzeczne jednak, w niektórych gałęziach przemysłu, np. w przemyśle farmaceutycznym czy spożywczym, obowiązują normy i przepisy które ściśle określają wymagany asortyment podłoży.
Niezmiernie istotne są także zagadnienia związane

z prawidłowym przygotowaniem i przechowywaniem

podłoży. Mają one wpływ na jakość pożywek, a co za

tym idzie, na ich przydatność do użycia i wiarygodność

przeprowadzanych badań.