HI98130 Tester pH/EC/TDS/°C

1,00 

Dostawca:Hanna Polska

Wyczyść

Wodoszczelny HI 98130 jest idealny do pomiarów w terenie. Doskonały do regularnych pomiarów pH i przewodności. Z każdym parametrem temperatura wyświetlana jest bez przerwy. Posiada czytelny wyświetlacz LCD i automatyczne wyłączanie.

Dane katalogowe

  • Wodoszczelny
  • Czytelny ekran LCD
  • Zintegrowana sonda temperatury
  • Wymienna elektroda pH HI 73127
  • Automatyczna kalibracja
  • Automatyczna kompensacja/korekta temperatury
  • Wskaźnik stabilności
  • Funkcja HOLD dla zatrzymania pomiaru na ekranie
  • Nastawne współczynniki TDS , temperatury (EC)
  • Wyświetlanie wskaźnika naładowania baterii (funkcja samowygaszania po 8 min nieużytkowania)

Specyfikacja

Skala pH 0.00 do 14.00 pH
Skala EC 0.00 do 20.00 mS/cm
Skala TDS 0.00 do 10.00 g/l (ppt)
Skala temperatury 0.0 do 60.0 °C
Rozdzielczość pH 0.01
Rozdzielczość EC 0.01 mS/cm
Rozdzielczość TDS 0.01 g/l
Rozdzielczość temperatury 0.1 °C
Dokładność pH ± 0,05 pH
Rozdzielczość temperatury 0.1 °C
Dokładność pH ± 0,05 pH
Rozdzielczość temperatury 0.1 °C
Dokładność pH ± 0,05 pH
Dokładność EC/TDS ± 2% pełnej skali
Dokładność temperatury ± 0.5 °C
Kalibracja pH Automatyczna w 1 lub 2 punktach z 2 zapamiętanymi seriami buforów
Kalibracja EC/TDS Automatyczna w 1 punkcie
Kompensacja temperatury pH: automatyczne; EC: automatyczne; β nastawne 0.0 do 2.4%/ °C
Czynnik konwersji Regulowana od 0.45 do 1.00
Zasilanie 4 x 1.5 V ; około 100 h nieprzerwanego użytkowania
samowygaszanie po 8 minutach nieużytkowania
Wymiary 163 x 40 x 26 mm
Waga 100 g
Shopping Cart