Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy typ CD

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wyczyść

Czujniki konduktometryczne przeznaczone są do pomiarów przewodności elektrycznej (konduktywności) roztworów wodnych. Posiadają elektrody platynowe pokryte czernią platynową lub o powierzchni gładkiej. Niektóre z nich mogą posiadać wbudowany rezystor termiczny ułatwiający automatyczną kompensację temperaturowych zmian przewodności badanego roztworu. Czujniki konduktometryczne są zalecane do stosowania w temperaturach od 0 do 70ºC. W wykonaniu standardowym posiadają kabel o długości ok. 1 m, zakończony wtyczką BNC. Czujniki z wbudowanym rezystorem termicznym posiadają kabel zakończony wtyczkami BNC i RCA.

Informacje handlowe

L.p. Nazwa
1. CD-3
2. CD-2
3. CD-21
4. CD-210
5. CDT-2
6. CD-201

Dane katalogowe

L.p. Nazwa Wartość
1. Opis produktu/ przeznaczenie CD-2 czujnik o stałej 0,5 ± 0,1 cm-1sonda konduktometryczna przeznaczona jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych.
2. Opis produktu/ przeznaczenie CD-21 czujnik o stałej 1,0 ± 0,1 cm-1 do pracy w warunkach laboratoryjnych do pomiarów w roztworach pobieranych do pojemni­ków i naczyń, z otworami o średnicy nie mniejszej niż 16 mm.
3. Opis produktu/ przeznaczenie CD-201 czujnik o stałej 0,1 ± 0,02 cm-1 pomiary przewodności wody destylo­wanej lub zdejonizowanej, wód kotłowych i kondensatów parowych występujących w energetyce.
4. Opis produktu/ przeznaczenie CD-210 czujnik o stałej 10,0 ± 2 cm-1 może być wykorzystany w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności np. w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierającym rozpuszczalniki organiczne.
5. Opis produktu/ przeznaczenie CDT-2 czujnik o stałej 0,5 ± 0,1 cm-1 jest przystosowany do pomiarów w roztworach pobieranych do pojemni­ków i naczyń, z otworami o średnicy nie mniejszej niż 16 mm.
6. Opis produktu/ przeznaczenie CD-3 czujnik o stałej 0,3 ± 0,05 cm-1 pomiary w wodzie zdejonizowanej lub destylowanej, kotłowej i kondensatach, słabo zasolonych ściekach, oraz w rozcieńczonych roztworach soli, słabych zasad i słabych kwasów.
Shopping Cart