Czujnik tlenowy COG – 1, COG – 1t

1,00 

Wyczyść

COG-1 i COG-1t są czujnikami galwanicznymi przeznaczonymi do pomiarów stężenia tlenu zawartego w wodach naturalnych, ściekach lub wodach zasolonych a także w powietrzu.
COG-1t posiada zabudowany czujnik temperatury.

Dane katalogowe

  • Szeroki zakres pomiarowy umożliwia określenie zawartości tlenu zarówno w pomiarach wód z niewielka zawartością tlenu (np. kotłowych), jak i silnie natlenionych (przesyconych)
  • Czujniki mogą pracować wiele lat pod warunkiem przeprowadzania okresowych, prostych zabiegów konserwacyjnych.
  • Podczas pomiarów tlenu rozpuszczonego w wodzie w mg/l, należy uwzględnić wpływ temperatury, zasolenie badanej cieczy oraz ciśnienie atmosferyczne.
  • Czujnik posiada membranę z folii teflonowej, o znakomitej odporności chemicznej, wysokiej selektywności oraz dobrej przepuszczalności tlenu.
  • Zapewniono wewnętrzną kompensację temperaturową zależną od przepuszczalności membrany.
  • Wysoką precyzję, powtarzalność i stabilność pomiarów można osiągnąć, zapewniając przepływ próbki w pobliżu membrany z prędkością kilku cm/s. Brak przepływu będzie powodował obniżanie wskazań, na skutek stopniowego zużywania tlenu w pobliżu powierzchni membrany. W zbiornikach bez przepływu powolne kołowe ruchy czujnikiem imitują przepływ i zapewniają dobrą stabilizację wyniku.
  • Czujnik może być kalibrowany w % nasycenia jednopunktowo – dla pomiaru tlenu w powietrzu do wartości 20,9 %, a także jedno lub dwupunktowo w przypadku pomiarów w wodzie dla 0 % nasycenia, a następnie na powietrzu – dla 100 %.
  • Gazy takie jak chlor, dwutlenek siarki, siarkowodór, aminy, amoniak lub dwutlenek węgla mogą powodować zakłócenia w pomiarach.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy w wodzie w %

0 ÷ 600 %

Zakres pomiarowy w wodzie w mg/l

0 ÷ 60 mg/l

Zakres pomiarowy w powietrzu

0 ÷ 100 %

Dokładność czujnika

±1 % w temperaturze kalibracji *

Zakres temperatury pomiaru

0 ÷ 40 °C

Zakres temperatury kompensacji

0 ÷ 40 °C
(dla pomiarów w mg/l)

Sygnał czujnika (w 20 °C )

w 100 % O2 nasycenia: 20 ÷ 25 mV,
w 0 % O2 nasycenia: max 0.3 mV

Dryft

0,7 % / 24 h

Czas stabilizacji (T99)

poniżej 1 minuty

Kompensacja wewnętrzna

tak (termistor)

Materiał katody

srebro

Materiał anody

cynk

Materiał membrany

folia teflonowa

Materiał korpusu

PVC

Elektrolit wewnętrzny

KCl 0,5 M

Średnica korpusu

12,0 mm ±0,5 mm

Długość bez oprawki

120 mm ±5 mm

Minimalna głębokość zanurzenia

30 mm

Długość kabla

ok. 1 m

Złącze

BNC-50 (+ chinch w COG-1t)

* przy różnicy 5 °C od temperatury kalibracji błąd ±3 %, przy różnicy 10 °C błąd ±5 %.

 

Dane dotyczące czujnika temperatury COG - 1t

Czujnik temperatury rezystor Pt-1000B
Dokładność temperatury w 0 ÷ 50 °C ±0.6 °C
Shopping Cart