Cukromierz – Sacharomierz

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wyczyść

Cukromierze (sacharymetry) przeznaczone są do pomiaru stężenia wagowego wodnych roztworów sacharozy, wyrażonym w % ułamku masy. Odczyt powinien być prowadzony w temperaturze równej temperaturze odniesienia 6°C, 20°C, 70°C i w zakresie podziałki areometrycznej. Prawidłowe odczytanie stężenia roztworu uzyskujemy przy odczycie górnym. Skala podstawowa – pozostałe zakresy na zamówienie. Cukromierze nie podlegają legalizacji, na życzenie użytkownika można uzyskać świadectwo wzorcowania.

Informacje handlowe

L.p. Zakresy pomiaru/1szt.
1. 5÷10/0,1/1szt.
2. 10÷15/0,1/1szt.
3. 15÷20/0,1/1szt.
4. 20÷25/0,1/1szt.
5. 0-10/0,1/1szt.
6. 0-15/0,1/1szt.
7. 0÷5/0,2/1szt.
8. 5÷10/0,2/1szt.
9. 10÷15/0,2/1szt.
10. 15÷20/0,2/1szt.
11. 20÷25/0,2/1szt.
12. 5÷15/0,2/1szt.
13. 15÷25/0,2/1szt.
14. 0÷10/0,5/1szt.
15. 10÷25/0,5/1szt.
16. 0÷15/0,5/1szt.
17. 0÷25/0,5/1szt.
18. 0÷30/0,5/1szt.
19. 20÷45/0,5/1szt.
20. 45÷70/0,5/1szt.
21. 0÷5/1szt./0,1/1szt.

Dane katalogowe

L.p. Nazwa Wartość
1. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 0÷5/działka0,1/20st.C
2. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 5÷10/działka0,1/20st.C
3. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 10÷15/działka0,1/20st.C
4. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 15÷20/działka0,1/20st.C
5. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 20÷25/działka0,1/20st.C
6. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 0-10/działka0,1/20st.C
7. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 0-15/działka0,1/6st.C 20st.C
8. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 0÷5/działka0,2/20st.C
9. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 5÷10/działka0,2/20st.C
10. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 10÷15/działka0,2/20st.C
11. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 15÷20/działka0,2/20st.C
12. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 20÷25/działka0,2/20st.C
13. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 5÷15/działka0,2/20st.C
14. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 15÷25/działka0,2/20st.C
15. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 0÷10/działka0,5/20st.C
16. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 10÷25/działka0,5/20st.C
17. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 0÷15/działka0,5/20st.C 70st.C
18. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 0÷25/działka0,5/20st.C 70st.C
19. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 0÷30/działka0,5/20st.C 70st.C
20. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 20÷45/działka0,5/20st.C 70st.C
21. Zakresy pomiaru %uł.mas/działka elementarna %uł.mas/temperatura odniesienia 45÷70/działka0,5/20st.C 70st.C
Shopping Cart