• HI96800 Refraktometr cyfrowy

Refraktometr jest przyrządem optycznym służącym do pomiaru współczynnika światła. Służy do przeprowadzania analizy ilościowej określając zawartość badanego związku ( w zależności od przeznaczenia i wyskalowania refraktometru może np. określić procentową zawartość wody w miodzie)