Alkoholomierz wg Richtera i Trallesa

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wyczyść

Alkoholomierz wg Richtera i Trallesa służy do pomiaru ułamkowego % objętościowego (skala 1) i % wagowego (skala 2) wodnych roztworów alkoholu. Prawidłowe odczytanie % alkoholu uzyskujemy przy odczycie dolnym. Odczyt powinien być prowadzony w temperaturze równej temperaturze odniesienia 20°C i w zakresie podziałki areometrycznej.

Informacje handlowe

L.p. Zakresy pomiaru %/1szt.
1. 0÷100

Dane katalogowe

L.p. Nazwa Wartość
1. Zakresy pomiaru % /działka elementarna % 0÷100/działka 0÷40 – 5 40÷100 – 1
Shopping Cart