Żelaza (III) siarczan hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Fe2(SO4)3 · xH2O
M (g/mol): 399,88 (bezwodny)
CAS: 15244-10-7
WE: 233-072-9
   
Wyczyść

Iron (III) sulfate hydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 g
2. 250 g
3. 500 g
4. 1 kg
5. 2 kg
6. 5 kg
7. 10 kg
8. 15 kg
9. 25 kg
10. 25 g
11. 50 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Fe2(SO4)3 · xH2O
2. Synonimy żelazowy siarczan uwodniony
3. M (g/mol) 399,88 (bezwodny)
4. CAS 15244-10-7
5. WE 233-072-9
6. H 302, 315, 319
7. P 302+352, 305+351+338
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor żółty
3. Zapach bez zapachu
4. pH 2,5 – 3,8
5. Temperatura topnienia °C ~300 (wydziela wodę krystalizacyjną)
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 ~2,97 (20°C)
12. Ciężar nasypowy ~850 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 256 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość ~75 %
2. Chlorki (Cl) max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,1 %
4. Miedź (Cu) max. 0,005 %
5. Potas (K) max. 0,01 %
6. Sód (Na) max. 0,05 %
7. Azotany (NO3) max. 0,02 %
8. Substancje nierozpuszczalne w H2SO4 max. 0,025 %
Shopping Cart