Woda destylowana

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H2O
M (g/mol): 18,02
CAS: 7732-18-5
WE: 231-791-2
 
Wyczyść

Distilled water

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l
3. 2,5 l
4. 3 l
5. 5 l
6. 10 l
7. 20 l
8. 30 l
9. 60 l
10. luz

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H2O
2. M (g/mol) 18,02
3. CAS 7732-18-5
4. WE 231-791-2
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. pH ~6,5 (20°C)
5. Temperatura topnienia °C 0
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 100
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary 23 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 1,00 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie dowolna
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Chlorki (Cl) wg przepisu
2. Metale ciężkie (j.Pb) wg przepisu
3. Siarczany (SO4) wg przepisu
4. Wygląd zewnętrzny bezbarwna ciecz
5. Kwasowość lub zasadowość wg przepisu
6. Fenole wg przepisu
7. Związki wapnia i magnezu wg przepisu
8. Przedwodność elektrolityczna właściwa (20°C) max. 5,0 μS/cm
Shopping Cart