Przyrząd wielofunkcyjny seria 600, typ CX-601

1,00 

Wyczyść

Przyrząd wielofunkcyjny CX-601 służy do pomiarów pH, stężenia jonów, przewodności, potencjału redox, zasolenia, rezystancji, zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, a także zawartości tlenu w powietrzu, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.

Informacje handlowe

W skład zestawu wchodzi:

 • Przyrząd wielofunkcyjny CX-601
 • Kabel USB 1,8 m
 • Zasilacz 9 V / 500 mA
 • Czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S
 • Wybrane akcesoria (elektroda pH, czujnik konduktometryczny, czujnik tlenowy, opcja terenowa)
 • Pudełko tekturowe
 • Pendrive z instrukcją, programem zbierania danych, programem odczytu raportów kalibracji.

Dane katalogowe

 • Bardzo dokładny przyrząd laboratoryjny, może również pracować w terenie z wykorzystaniem walizki z akumulatorami
 • Dotykowy, kolorowy, 7″ ekran graficzny
 • Możliwość jednoczesnego wyświetlania wartości wszystkich mierzonych funkcji
 • Kalibracja w 1 do 5 punktów
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP
 • Wyjście USB
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna 2000 kompletów wyników pomiaru wybranych funkcji, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Tryb oszczędny podświetlenia ekranu – przydatny podczas korzystania z akumulatora zewnętrznego
 • Regulacja jaskrawości podświetlenia ekranu w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego
 • Pamiętanie daty następnej kalibracji
 • Do wyboru język polski, angielski lub niemiecki

Dane katalogowe akcesoriów

W funkcji pomiaru temperatury:

 • Wybór jednostki: °C, °F, K 
 • Wprowadzanie grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury

 

W funkcji pomiaru pH:

 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów
 • Dla wzorców zgodnych z GUM lub NIST automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność chłodzenia lub podgrzewania roztworów wzorcowych
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika
 • Gniazdo pH jest izolowane od gniazda przewodności, co umożliwia bezbłędny, jednoczesny pomiar pH i przewodności w jednym naczyniu
 • Zapewniono odczytanie charakterystyki elektrody (buffer i slope)
 • Automatyczna ocena stanu elektrody

 

W funkcji pomiaru ciśnienia atmosferycznego:

 • Możliwość wyboru jednostki: hPa, Bar, mmHg
 • Pomiar ciśnienia jest osobną funkcją widoczną na ekranie

 

W funkcji pomiaru napięcia:

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV)
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref

 

W funkcji pomiaru stężenia tlenu:

 • Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, pomiar zawartości tlenu w powietrzu
 • Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu
 • Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru w mg/l
 • Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa
 • Szeroki zakres pomiarowy umożliwiający określenie stężenia tlenu w akwenach natlenianych przez rośliny

 

W funkcji pomiaru jonów:

 • Automatyczne przeliczanie jednostek
 • Podłączanie pomiarowej elektrody jonoselektywnej do gniazda pH/mV oraz elektrody odniesienia do osobnego gniazda
 • Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi dobranymi w zależności od mierzonego jonu i wyposażonymi w złącze BNC-50.
 • Automatyczne podstawianie masy molowej oraz wartościowości, po wybraniu odpowiedniego jonu.
 • Możliwość wprowadzania dowolnych wartości wzorców

 

W funkcji pomiaru przewodności:

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultraczystych wód, jak i solanek
 • Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K podanej przez producenta w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm lub jej wyznaczenie w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów
 • Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy
 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl lub KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń
 • Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0
 • Pomiar rezystancji badanej cieczy

Dane techniczne

Funkcje pH mV Przewodność /
zasolenie
O2 (mg/l) O2 (%) Temperatura
Zakres

-6,000 ÷ 20,000 pH

±2000,0 mV

0 ÷ 2000,0 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl

0 ÷ 60 mg/l

0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %

-50,00 ÷ 200,00 °C
-58,00 ÷ 392,00 °F
223,15 ÷ 473,15 K

Dokładność
(± 1 cyfra)

±0,002 pH*

±0,1 mV*

do 1,99 mS/cm ±0,1%*
od 20 mS/cm:±0,25%*

±0,01 mg/l*

±0,1%**

±0,1 °C***
±0,18 °F*
±0,1 K*

Kompensacja temperatury

-5 ÷ 110 °C

-5 ÷ 70 °C

0 ÷ 40 °C

Impedancja wejściowa

>1012Ω

>1012Ω

Współczynnik α

0,00 ÷ 10,00 %/°C

Stała K

0,010 ÷ 20,000 cm-1

Rezystancja

zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej

Ciśnienie atmosferyczne

800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa

Zasilanie

zasilacz 9 V / 500 mA lub akumulator zewnętrzny

Masa

530 g

Wymiary

Długość -188,5 mm, Szerokość – 34 mm, Wysokość – 56 mm

* Dokładność samego przyrządu

** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3%, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%

*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd zastosowanego czujnika z rezystorem Pt-1000S wynosi ±0,27°C

Pomiary jonometryczne

Funkcja Jon (M/l) Jon (g/l) Jon (ppm) Jon (pX)
Zakres

0 ÷ 100

0 ÷ 1 000

0 ÷ 1 000 000

-2,000 ÷ 16,000 pX

Dokładność
(±1 cyfra)

±0,25 %*

±0,25 %*

±0,25 %*

±0,002 pX*

Kompensacja temperatury

-5 ÷ 110 °C

-5 ÷ 110 °C

-5 ÷ 110 °C

-5 ÷ 110 °C

Rozdzielczość

0,01 / 0,1

0,01 / 0,1

0,01 / 0,1

0,001 / 0,01

* Dokładność samego przyrządu

 

Shopping Cart