Tioacetamid wsk.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3CSNH2
M (g/mol): 75,13
CAS: 62-55-5
WE: 200-541-4
 
Wyczyść

Thioacetamide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 g
2. 10 g
3. 25 g
4. 50 g
5. 75 g
6. 100 g
7. 250 g
8. 500 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3CSNH2
2. M (g/mol) 75,13
3. CAS 62-55-5
4. WE 200-541-4
5. H 302, 315, 319, 412
6. P 201, 273, 302+352, 305+351+338, 308+313
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach charakterystyczny
4. pH około 5,2 (100 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 113 – 114
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Granice wybuchowości brak danych
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,37 (20°C)
12. Ciężar nasypowy około 600 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 163 g/l (25°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol-264 g/l (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,001 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. Wygląd zewnętrzny białe lub lekko żółtawe kryształy
5. Temperatura topnienia 110 – 113°C
6. Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,05 %
Shopping Cart