Tetrachloroetylen sp. cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2Cl4
M (g/mol): 119,38
CAS: 127-18-4
WE: 204-825-9
     
Wyczyść

Tetrachloroethylene

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2Cl4
2. Synonimy czterochloroetylen, tetrachloroetylen, perchloroetylen, czterochloroeten, tetrachloroeten
3. M (g/mol) 119,38
4. CAS 127-18-4
5. WE 204-825-9
6. H 351, 411
7. P 273, 281, 308+313
8. RID/ADR 6.1, III
9. UN 1897

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach podobny do zapachu chloroformu
4. Temperatura topnienia °C -23
5. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 121 (rozkład termiczny > 150°C)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości nie dotyczy
9. Ciśnienie pary 18,7 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 1,62 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 0,15 g/l (25°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
13. log Po/w 2,6

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,9 % (GC)
2. Woda max. 0,01 % (KF)
3. Substancje nielotne max. 0,0005 %
4. Kwasowość max. 0,0005 meq/g
5. UV – transmisja (1cm, woda): 290 nm min. 15 %
6. UV – transmisja (1cm, woda): 295 nm min. 60 %
7. UV – transmisja (1cm, woda): 310 nm min. 85 %
8. UV – transmisja (1cm, woda): 350 nm min. 89 %
9. UV – transmisja (1cm, woda): 400 nm min. 95 %
Shopping Cart