tetra-Sodu pirofosforan 10 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na4O7P2 * 10H2O
M (g/mol): 446,06
CAS: 13472-36-1
WE: 231-767-1
 
Wyczyść

Sodium pyrophosphate decahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 100 g
5. 250 g
6. 500 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na4O7P2 * 10H2O
2. Synonimy sodu pirofosforan, pirofosforan tetra sodowy, tetra-sodu dwufosforan
3. M (g/mol) 446,06
4. CAS 13472-36-1
5. WE 231-767-1
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. pH 9,5 – 10,5 (50 g/l H2O w 20°C)
5. Temperatura topnienia °C około 79,5
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C rozkład >93
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,82 (20°C)
12. Ciężar nasypowy około 650 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie około 60 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99,0 – 101,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. pH (5%, 20°C) 9,5 – 10,5
4. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
5. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,0005 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,001 %
7. Arsen (As) max. 0,0001 %
8. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
9. Potas (K) max. 0,005 %
10. Azot ogólny (N) max. 0,001 %
11. Wygląd zewnętrzny bezbarwne lub białe kryształy
12. Fosforany (PO4) max. 0,1%
Shopping Cart