Szkło wodne sodowe

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2O * n SiO2 * n H2O
M (g/mol): nie dotyczy
CAS: 1344-09-8
WE: 215-687-4
     
Wyczyść

Sodium trisilicate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l
3. 3 l
4. 5 l
5. 10 l
6. 20 l
7. 30 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2O * n SiO2 * n H2O
2. Synonimy Krzemian sodu, sól sodowa kwasu krzemowego, szkło wodne sodowe o module MR=2,4-2,6 mol SiO2 /mol Na2O
3. M (g/mol) nie dotyczy
4. CAS 1344-09-8
5. WE 215-687-4
6. H 315, 318, 335
7. P 280, 302+352, 304+340, 305+351+338, 313, 321
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny, dopuszczalny opalizujący odcień
3. Zapach bez zapachu
4. pH 11,5 – 13,0
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 110
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C produkt niepalny
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary nie dotyczy
11. Gęstość g/cm3 1,45 – 1,48 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny w gorącej wodzie
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych praktycznie nierozpuszczalny w większości rozpuszczalników

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Gęstość 1,45 – 1,48 g/cm3 (20°C)
2. Moduł molowy SiO2/Na2O 2,4 – 2,6
3. Tlenki SiO2+Na2O min. 39,0 %
4. Tlenki żelaza (Fe2O3) max. 0,01 %
5. Tlenki wapnia (CaO) max. 0,1 %
6. Lepkość (20°C) min. 1,0 P
7. Substancje nierozpuszczalne w wodzie w szkle filtrowanym max. 0,02 %
8. Substancje nierozpuszczalne w wodzie w szkle odstawanym max. 0,1 %
Shopping Cart