Strontu węglan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: SrCO3
M (g/mol): 147,63
CAS: 1633-05-2
WE: 216-643-7
 
Wyczyść

Strontium carbonate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny SrCO3
2. Synonimy kwasu węglowego sól strontowa
3. M (g/mol) 147,63
4. CAS 1633-05-2
5. WE 216-643-7
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 7 – 8 (0,01 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 1100 (rozkład)
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Granice wybuchowości brak danych
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 3,7 (25°C)
12. Ciężar nasypowy około 750 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 0,01 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych kwasy nieorganiczne – energiczna reakcja (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Chlorki (Cl) max. 0,01 %
3. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,01 %
4. Wapń (Ca) max. 0,3 %
5. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
6. Wilgoć max. 0,2 %
7. Substancje niestrącalne HCl max. 0,02 %
8. Odczyn wg przepisu
Shopping Cart