Strontu chlorek 6 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: SrCl2 * 6H2O
M (g/mol): 266,62
CAS: 10025-70-4
WE: 233-971-6
   
Wyczyść

Strontium chloride hexahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 75 g
5. 100 g
6. 250 g
7. 500 g
8. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny SrCl2 * 6H2O
2. M (g/mol) 266,62
3. CAS 10025-70-4
4. WE 233-971-6
5. H 302
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH około 5 – 7 (50 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C około 61
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,95 (20°C)
12. Ciężar nasypowy około 1050 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 1062 g/l (0°C), 2058 g/l (40°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. pH (5%, 20°C) 5 – 7
3. Siarczany (SO4) max. 0,001 %
4. Wapń (Ca) max. 0,05 %
5. Bar (Ba) max. 0,1 %
6. Sód (Na) max. 0,01 %
7. Azotany (NO3) max. 0,002 %
Shopping Cart