Strontu azotan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Sr(NO3)2
M (g/mol): 211,63
CAS: 10042-76-9
WE: 233-131-9
   
Wyczyść

Strontium nitrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Sr(NO3)2
2. M (g/mol) 211,63
3. CAS 10042-76-9
4. WE 233-131-9
5. H 272
6. P 210
7. RID/ADR 5.1, III
8. UN 1507

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH ok. 5,0 – 7,0 (50 g/l H2O, 25°C )
5. Temperatura topnienia °C około 570
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C około 645
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 2,986 (20°C)
12. Ciężar nasypowy około 1000 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 660 g/l (18°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. pH (5%, 20°C) 5,0 – 7,0
4. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
5. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,001 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,2 %
7. Wapń (Ca) max. 0,05 %
8. Żelazo (Fe) max. 0,0002 %
9. Wygląd zewnętrzny białe kryształy
10. Straty po suszeniu max. 0,1 %
Shopping Cart