Srebra siarczan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Ag2SO4
M (g/mol): 311,79
CAS: 10294-26-5
WE: 233-653-7
   
Wyczyść

Silver sulfate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Ag2SO4
2. M (g/mol) 311,79
3. CAS 10294-26-5
4. WE 233-653-7
5. H 318
6. P 260, 280, 305+351+338, 313
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 5 – 6 (5 g/l H2O, 25°C )
5. Temperatura topnienia °C 655
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 1085/766 mmHg, rozkład >1000
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 5,45 (20°C)
12. Ciężar nasypowy około 1200 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 8 g/l (25°C); 15 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych nierozp. w metanolu

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
4. Wygląd zewnętrzny białe kryształy lub biały proszek
5. Substancje niestrącalne HCl max. 0,1 %
6. Ołów, miedź, cynk (Pb+Cu+Zn) max. 0,01 %
7. Substancje nierozpuszczalne w HNO3 max. 0,05 %
8. Azotany (NO3) max. 0,05 %
Shopping Cart