Srebra octan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: AgC2H3O2
M (g/mol): 166,92
CAS: 563-63-3
WE: 209-254-9
       
Wyczyść

Silver acetate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny AgC2H3O2
2. Synonimy kwasu octowego sól srebrowa
3. M (g/mol) 166,92
4. CAS 563-63-3
5. WE 209-254-9
6. H 315, 318, 335, 400
7. P 273, 280, 302+352, 304+ 340, 305+351+338, 313, 321
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor beżowy
3. Zapach bez zapachu
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C rozkład > 200°C
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C nie dotyczy
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 3,259 (20°C)
12. Ciężar nasypowy brak danych
13. Rozpuszczalność w wodzie 10,2 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
15. log Po/w -0,17 (obl.)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Azot ogólny (N) max. 0,01 %
3. Wygląd zewnętrzny białe kryształy lub krystaliczny proszek
4. Substancje niestrącalne HCl max. 0,1 %
5. Substancje nierozpuszczalne w HNO3 max. 0,05 %
Shopping Cart