Srebra chlorek cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: AgCl
M (g/mol): 143,32
CAS: 7783-90-6
WE: 232-033-3
 
Wyczyść

Silver chloride

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny AgCl
2. M (g/mol) 143,32
3. CAS 7783-90-6
4. WE 232-033-3
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C 455
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C około 1550
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary 1 mmHg (912°C)
11. Gęstość g/cm3 5,56 (20°C)
12. Ciężar nasypowy brak danych
13. Rozpuszczalność w wodzie 1,93 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,02 %
3. Wygląd zewnętrzny biały, bezpostaciowy proszek
4. Wilgoć max. 0,9 %
5. Odczyn wg przepisu
Shopping Cart