Srebra azotyn cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: AgNO2
M (g/mol): 153,87
CAS: 7783-99-5
WE: 232-041-7
       
Wyczyść

Silver nitrite

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 75 g
5. 100 g
6. 250 g
7. 500 g
8. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny AgNO2
2. Synonimy azotan (III) srebra
3. M (g/mol) 153,87
4. CAS 7783-99-5
5. WE 232-041-7
6. H 271, 302, 315, 319, 410
7. P 210, 280, 305+351+338, 309, 310
8. RID/ADR 5.1, II
9. UN 2627

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor jasnożółty
3. Zapach bez zapachu
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C 140 (rozkład termiczny)
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C nie dotyczy
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 4,45 (20°C)
12. Ciężar nasypowy brak danych
13. Rozpuszczalność w wodzie 3,3 g/l
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,8 %
2. Siarczany (SO4) max. 0,002 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Cynk (Zn) max. 0,005 %
5. Miedź (Cu) max. 0,005 %
6. Wygląd zewnętrzny żółte kryształy lub krystaliczny proszek
7. Ołów (Pb) max. 0,005 %
8. Substancje niestrącalne HCl max. 0,04 %
9. Substancje nierozpuszczalne w HNO3 max. 0,01 %
Shopping Cart