Srebra azotan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: AgNO3
M (g/mol): 169,87
CAS: 7761-88-8
WE: 231-853-9
       
Wyczyść

Silver nitrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 100 g
5. 250 g
6. 500 g
7. 750 g
8. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny AgNO3
2. Synonimy azotan(V) srebra, lapis
3. M (g/mol) 169,87
4. CAS 7761-88-8
5. WE 231-853-9
6. H 272, 314, 410
7. P 273, 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
8. RID/ADR 5.1, II
9. UN 1493

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach bez zapachu
4. pH 5,4 – 6,4 (100 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 212
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 444 (rozkład)
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary nie dotyczy
11. Gęstość g/cm3 4,35 (20°C)
12. Ciężar nasypowy około 2350 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 2150 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych dobrze rozpuszcza się w roztworze amoniaku, słabo w eterze dietylowym i glicerynie, aceton ~4g/l, alkohol ~33g/l

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,9 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
4. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
5. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
6. Wygląd zewnętrzny bezbarwne przezroczyste kryształy, biały proszek
7. Wilgoć max. 0,06 %
8. Substancje niestrącalne HCl max. 0,06 %
9. Ołów, miedź, cynk (Pb+Cu+Zn) max. 0,005 %
Shopping Cart