Sodu wodorowęglan tech.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaHCO3
M (g/mol): 84,01
CAS: 144-55-8
WE: 205-633-8
 
Wyczyść

Sodium bicarbonate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 15 kg
2. 25 kg
3. 50 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaHCO3
2. Synonimy sodu węglan kwaśny, sodu bikarbonat
3. M (g/mol) 84,01
4. CAS 144-55-8
5. WE 205-633-8
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 7,5 – 8,6 (50 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 270 (rozkład termiczny)
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C nie dotyczy
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 2,22 ( w 20°C)
12. Ciężar nasypowy około 1000 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie około 95,5 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,05 %
3. Chlorki (Cl) max. 0,02 %
4. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,002 %
5. Żelazo (Fe) max. 0,005 %
6. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek
7. Siarka całkowita (j. SO4) max. 0,02 %
Shopping Cart