Sodu wodorowęglan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaHCO3
M (g/mol): 84,01
CAS: 144-55-8
WE: 205-633-8
 
Wyczyść

Sodium bicarbonate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 15 kg
10. 20 kg
11. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaHCO3
2. Synonimy sodu węglan kwaśny, sodu bikarbonat
3. M (g/mol) 84,01
4. CAS 144-55-8
5. WE 205-633-8
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 7,5 – 8,6 (50 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 270 (rozkład termiczny)
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C nie dotyczy
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 2,22 ( w 20°C)
12. Ciężar nasypowy około 1000 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie około 95,5 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99,5 – 101,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. pH (5%, 20°C) 8,0 – 8,6
4. Chlorki (Cl) max. 0,01 %
5. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,0005 %
6. Arsen (As) max. 0,0002 %
7. Magnez (Mg) max. 0,005 %
8. Wapń (Ca) max. 0,005 %
9. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
10. Potas (K) max. 0,005 %
11. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek
12. Fosforany (j. P2O5) max. 0,002 %
13. Sole amonowe (NH4) max. 0,001 %
14. Siarka całkowita (j. SO4) max. 0,005 %
15. Substancje redukujące jod (j. HCOOH) max. 0,005 %
Shopping Cart