Sodu wodorowęglan 0,5% cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaHCO3
M (g/mol): 84,01
CAS: 144-55-8
WE: 205-633-8
 
Wyczyść

Sodium bicarbonate solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaHCO3
2. Synonimy sodu węglan kwaśny, sodu bikarbonat
3. M (g/mol) 84,01
4. CAS 144-55-8
5. WE 205-633-8
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. pH 7,5 – 8,6 (50 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 ok. 1,0022 (18°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 0,5 % ± 0,01 %
2. Chlorki (Cl) max. 0,01 %
3. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,001 %
4. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
5. Siarka całkowita (j. SO4) max. 0,01 %
Shopping Cart