Sodu winian 2 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H4Na2O6 * 2H2O
M (g/mol): 230,08
CAS: 6106-24-7
WE: 212-773-3
 
Wyczyść

Sodium tartrate dibasic dihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H4Na2O6 * 2H2O
2. Synonimy di-sodu winian
3. M (g/mol) 230,08
4. CAS 6106-24-7
5. WE 212-773-3
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH około 8 (50 g/l H2O, 25°C)
5. Temperatura topnienia °C 57
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Granice wybuchowości brak danych
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 około 1,81
12. Ciężar nasypowy około 460 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 290 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. pH (5%, 20°C) 7 – 8,5
4. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
5. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,001 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
7. Wapń (Ca) max. 0,005 %
8. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
9. Wygląd zewnętrzny bezbarwne, przezroczyste kryształy
10. Fosforany (j. P2O5) max. 0,002 %
Shopping Cart