Sodu węglan 10 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2CO3 * 10H2O
M (g/mol): 286,14
CAS: 6132-02-1
WE: 207-838-8
 
Wyczyść

Sodium carbonate decahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 g
2. 250 g
3. 500 g
4. 750 g
5. 1 kg
6. 2 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 15 kg
10. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2CO3 * 10H2O
2. M (g/mol) 286,14
3. CAS 6132-02-1
4. WE 207-838-8
5. H 319
6. P 305+351+338
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 11,0 – 12,0 (50 g/l H2O, 25°C)
5. Temperatura topnienia °C 33
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C nie dotyczy
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,44 (20°C)
12. Ciężar nasypowy ok. 700 – 900 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie ok. 210 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozp. w glicerynie, nierozp. w acetonie, alkoholu

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,8 % (w preparacie wyprażonym)
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Chlorki (Cl) max. 0,003 %
4. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,0005 %
5. Arsen (As) max. 0,00003 %
6. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
7. Potas (K) max. 0,01 %
8. Azot ogólny (N) max. 0,001 %
9. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy
10. Fosforany (j. P2O5) max. 0,002 %
11. Glin (Al) max. 0,003 %
12. Straty po prażeniu 61,7 – 64,6 %
13. Siarka całkowita (j. SO4) max. 0,006 %
14. Kwas krzemowy (j. SiO2) max. 0,005 %
15. Magnez i wapń (j. Mg) max. 0,02 %
Shopping Cart