Sodu szczawian roztwór mianowany 0,0125 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2Na2O4
M( g/mol): 134,01
CAS: 62-76-0
WE: 200-550-3
 
Wyczyść

Sodium oxalate standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250 ml
2. 500 ml
3. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2Na2O4
2. M( g/mol) 134,01
3. CAS 62-76-0
4. WE 200-550-3
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
7. Cisnienie pary brak danych
8. Gęstość g/cm3 brak danych
9. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
11. pH 7,0 – 8,5 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,01245 – 0,01255 mol/l
Shopping Cart