Sodu szczawian cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2Na2O4
M (g/mol): 134,01
CAS: 62-76-0
WE: 200-550-3
   
Wyczyść

Sodium oxalate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg
8. 2 kg
9. 5 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2Na2O4
2. Synonimy kwasu szczawiowego sól sodowa
3. M (g/mol) 134,01
4. CAS 62-76-0
5. WE 200-550-3
6. H 302, 312
7. P 262
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 7,0 – 8,5 (30 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 250 – 270 rozkład
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Granice wybuchowości brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,34
11. Ciężar nasypowy około 600 kg/m3
12. Rozpuszczalność w wodzie 37 g/l (20°C), 63 g/l (100°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. pH (5%, 20°C) 6,5 – 8,5
3. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
4. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,002 %
5. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
6. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
7. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek
Shopping Cart