Sodu siarczyn bezwodny cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2SO3
M (g/mol): 126,04
CAS: 7757-83-7
WE: 231-821-4
 
Wyczyść

Sodium sulfite

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 100 g
5. 250 g
6. 500 g
7. 750 g
8. 1 kg
9. 5 kg
10. 10 kg
11. 15 kg
12. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2SO3
2. M (g/mol) 126,04
3. CAS 7757-83-7
4. WE 231-821-4
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH około 9,7 (50 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C >500 (rozkład)
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary nie dotyczy
11. Gęstość g/cm3 2,63 (15°C)
12. Ciężar nasypowy około 1480 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 220 g/l (25°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozp. w glicerynie, prawie nierop. w alkoholu
15. log Po/w 4,0

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 91,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,02 %
3. Chlorki (Cl) max. 0,02 %
4. Arsen (As) max. 0,0001 %
5. Wapń (Ca) max. 0,01 %
6. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
7. Cynk (Zn) max. 0,001 %
8. Miedź (Cu) max. 0,005 %
9. Ołów (Pb) max. 0,002 %
10. Węglany (j. Na2CO3) max. 0,15 %
11. Tiosiarczany (S2O3) max. 0,1 %
Shopping Cart