Sodu siarczyn 7 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2SO3 *7H2O
M (g/mol): 252,16
CAS: 10102-15-5
WE: 231-821-4
 
Wyczyść

Sodium sulfite heptahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 1 kg
6. 2 kg
7. 5 kg
8. 10 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2SO3 *7H2O
2. M (g/mol) 252,16
3. CAS 10102-15-5
4. WE 231-821-4
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach słaby ditlenku siarki
4. pH alkaliczne
5. Temperatura topnienia °C w 150 traci wodę krystalizacyjną
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,561 (20°C)
12. Ciężar nasypowy brak danych
13. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozp. w glicerynie, prawie nierop. w alkoholu

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 95,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
4. Arsen (As) max. 0,00002 %
5. Wapń (Ca) max. 0,005 %
6. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
7. Cynk (Zn) max. 0,0005 %
8. Miedź (Cu) max. 0,0005 %
9. Ołów (Pb) max. 0,001 %
10. Węglany (j. Na2CO3) max. 0,16 %
11. Tiosiarczany (S2O3) max. 0,02 %
Shopping Cart