Sodu siarczan bezwodny cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2SO4
M (g/mol): 142,04
CAS: 7757-82-6
WE: 231-820-9
 
Wyczyść

Sodium sulfate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 15 kg
10. 25 kg
11. 30 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2SO4
2. M (g/mol) 142,04
3. CAS 7757-82-6
4. WE 231-820-9
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 5,2 – 8,0 (50 g/l H2O w 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 884, rozkład > 890
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 2,68 (25°C)
12. Ciężar nasypowy około 1000 – 1400 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 200 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,02 %
3. pH (5%, 20°C) 5,2 – 7,5
4. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
5. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,0005 %
6. Arsen (As) max. 0,0002 %
7. Magnez (Mg) max. 0,002 %
8. Wapń (Ca) max. 0,01 %
9. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
10. Potas (K) max. 0,01 %
11. Wygląd zewnętrzny biały, higroskopijny proszek
12. Straty po prażeniu max. 1,0 %
Shopping Cart